Kassa fel 30

Är det möjligt att sälja ett kassaapparat? Det är möjligt, men endast när det är utcheckat och vanligtvis via serviceföretaget hos en viss tillverkare, eftersom de är intresserade av att köpa använda kassaregister. Billiga och finansiella kassaregister finns på auktoriserade punkter hos en viss tillverkare. Kassaregistret kan också enkelt användas för skrotning. Men om mekanismerna från kassan är i gott skick är det starkt att sälja det till ditt eget företag.

ranking av tabletter för styrka

Reglerna om registreringsregistren innehåller inte riktigt entydiga bestämmelser, som handlade om skattebetalarens arbete med finansiella kassaregister för att framgångsrikt avsluta sitt affärsarbete. Ingen av de giltiga bestämmelserna förbjuder skattebetalaren att sälja det använda kassaregistret, vilket är dess egendom. Samma position är beroende av enskilda roller, som spelades in 23 augusti, 2012 års ITPP1 dimension / 443-662 / 12 / hp där chefen för Tax Chamber i Bydgoszcz sade även att efter tillbakadragandet av kassaregister vinst och drift av alla formaliteter som anges lagen, skatteregistret håller i fråga om skattebetalaren. Därför klagar han inte över några hinder som i det diskuterade läget skulle det finanspolitiska kassariet kunna bli fysiskt skadat eller sålt till en annan del. Men på jobbet är det uppenbart att ingen utom producenten är intresserad av att köpa ett använt kassa. Det finns ström som matas av det faktum att kontanter uppfatta anordning för andra ändamål, men dess form, funktion, och möjligheten att använda skattebetalarnas lagras djupt regler som säger kontanter. Dominansen av dessa bestämmelser försäljnings kassaregister kan nå endast auktoriserade tillverkare i världen och enheter som utför gemenskapsinternt förvärv eller import av kassaregister, vilken typ av affär bekräftelse på ordföranden i den centrala Office åtgärder som kontanter tillhandahålls av dem agerar som föreskrivs i artikel. 111 para. 6a och kriterier samt de villkor som de behöver betala. Om en skattskyldig vill sälja kassaregistret till en annan enhet, skulle utses för att bedöma beslutet av auktoriserade service kassaregister, som kommer att bedöma om de pengar som gör att kraven skrivna i moms och eventuellt viktiga i verksamhets installera den nya modulen.